Att påbörja uppfödning av hundar

När man väl bestämt sig för att genomföra aveln och arbeta med uppfödning skall man vara medveten om det ökade arbetet som tillkommer med en valpkull. Man måste ha tillräckligt med tid för att kunna ge regelbunden tillsyn, kunna öka aktiveringen av valparna, genomföra mer daglig skötsel och rutinarbete. Detta innebär en ökad budget för matkostnader Golden-Retrieversamt kunna tillgodose den underhållning som valpar kräver. Utläggen kommer vara många och stora i början av uppfödningen, men man får förhoppningsvis tillbaka detta när valparna säljs. Man bör också beräkna att samtliga valpar inte säljs på en gång, utan vissa valpar kan bli kvar under en längre tid och ju större hunden blir desto mer stimulans och motion krävs. Att börja ett jobb som hunduppfödare kräver därför nästintill en passion för sin egen hundras, för ju större intresset för själva rasen desto mer intressant blir arbetet.

När man kommit fram till att hunden uppfyller de bestämmelser som RAS beskriver är det dags för att ta kontakt med en hanhundsägare. Detta bör ske i god tid innan tiken kommer i löp, då vissa hanhundar har vissa bestämmelser kring hur många kullar som får genomföras. Säkerställ därför så snart som möjligt att den specifika hanhunden faktiskt är tillgänglig.

Personen som kommer köpa de valpar du fött upp kommer ha många frågor och funderingar kring rasen gällande skötsel, motion och mat men också om rasens karaktär och typiska egenskaper. Som uppfödare skall du kunna vägleda och ge råd för att säkerställa att valpen har en så trygg miljö som möjligt. Det är viktigt att man har rätt försäkring när man arbetar med uppfödning av valpar. Vid födsel kan det exempelvis uppstå komplikationer såsom akut kejsarsnitt och en bra försäkring måste täcka detta. Vidare har man också ett ansvar som uppfödare för eventuella dolda fel hos valpen, vilka kan visa sig upp till tre år efter leveransen. Försäkringen bör därför även täcka detta.

 

Comments are closed.