Dags att sälja valparna

Det finns flera lagar och regler gällande vad som får göras och inte genomföras när det är dags att sälja djur. Men kort och gott så gäller samma lagstiftning för försäljning av hundar som vid försäljning av en vara (så som spis eller kylskåp). Skulle ett fel på valpen eller hunden uppstå vid leverans eller som uppstår efter leverans men som man anser varit dolt innan, är uppfödaren skyldig att ersätta köparen. Ett heltäckande försäkringsskanimal-1284307_960_720ydd är därför av stor vikt för en uppfödare, så att man inte riskerar att hamna i en svår ekonomisk situation.

För att sälja valparna som man fött upp bör man som uppfödare vara medlem i Svenska Kennelklubben och därefter registrera valparna, så att man bättre kan ha koll på hur det går för den specifika rasen och dess avel. Är man medlem i Svenska Kennelklubben får man inte sälja valparna oregistrerade. Vidare skall man som medlem också upprätthålla ett köpeavtal när det är dags att sälja valparna. Själva köpeavtalet kan man få vid registreringen och har då redan ett fastställt innehåll som skapats av SKK. I Sverige får man dock skapa vilket avtal man vill mellan köpare och säljare, förutsatt att dessa är myndiga, men rekommendationen är att följa SKK:s specifika köpeavtal för att säkerställa trygghet för båda parterna.

Att finna rätt köpare är också viktigt. Här finns det olika tillvägagångssätt såsom att använda specifika hemsidor eller annonsera vid den rasspecifika klubben. Som uppfödare vill man undvika felköp, vilket innebär att man säljer till en person som fattar beslutet att köpa hund utan att egentligen ha tänkt igenom beslutet. När man annonserar vid de rasspecifika klubbarna ökar chanserna att man faktiskt säljer till de personer som noggrant tänkt igenom beslutet och som har viss kunskap och intresse för rasen. Som uppfödare kan man även ge information till köparen om vilka egenskaper som hunden besitter, hur mycket motion som krävs och vad dess instinkter och temperament är.

 

Comments are closed.