Vad man bör fundera på innan uppfödning?

När man väljer att börja med uppfödning och skall sätta igång med sin första valpkull finns det vissa saker som man bör tänka på. Det är viktigt att man som uppfödare har rätt kunskaper inom området, samt vet vad man faktiskt ger sig in pPuppies-Dog-Wallpaper1-20318be2å och tar sitt ansvar för parningsbeslutet och dess resultat. Man bör också ha god insikt i att det är ett mycket krävande arbete innan valparna faktiskt är sålda. Det kommer innebära högre kostnader och vara mer tidskrävande. Vidare skall man som uppfödare också veta vilka lagar och regler som gäller vid uppfödning och när valparna väl skall säljas. Det är ett mycket spännande arbete men bör som sagt vara väl genomtänkt och noggrant planerat.

Att ta rätt beslut

Det kan vara svårt att veta om man faktiskt tar rätt beslut att påbörja avel med sin hund. Därför är det viktigt att man läser på gällande uppfödning, sin hunds ras samt vilken strategi som faktiskt fungerar med rasen. Det räcker inte med att man själv anser att ens hund är fin med vackra drag utan man bör använda sig av den rasspecifika avelsstrategin, RAS, som finns för varje enskild hundras. På så sätt kan man ta reda på om ens hund är inom de ramar som finns för rasen, samt om den uppfyller rätt kriterier för att påbörja uppfödningen. Genom den rasspecifika avtalsstrategin får man reda på vilka mått som bör finnas, vad man har som syfte med aveln inom rasen och hur strategin för att nå dit ser ut.

Vidare finns det även vissa grundregler inom Svenska Kennelklubben vilka man skall följa som uppfödare. Här kan man finna information om avelsetik och uppfödaretik. Varje rasspecifik klubb bör också ha avelsfunktionärer som kan hjälpa till med vägledning och information inför att påbörja uppfödningen. Dessa individer har mycket god förståelse för hur aveln med den specifika rasen är tilltänkt och kan handleda gällande om din hund är rätt för att genomföra avel.

 

Comments are closed.